!NOVINKA! Bultaco Brinco R-B

pražská německá literatura jako středoevropský fenomén
2017-10-20

kde koupit pravý tyrkys
2017-10-20

kde sehnat kopii výučního listu
2017-10-20

"hrát do karet" anglicky
2017-10-20

když bůh
2017-10-20

text tak promin pavel callta
2017-10-20

čatní k čemu
2017-10-20

k čemu se používá router
2017-10-20

karetní rpg hry online
2017-10-20

jak odpovědět na otázku proč chcete pracovat u nás
2017-10-20

Muži milujte své ženy tak jako kristus miloval církev

Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům | …

25 Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, 26 aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, 27 aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. 28 Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla.

Vy muži, milujte své ženy

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám? Bible… Efezským 5,25–28 “A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obětoval život, aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou bez kazu.

muži | Citáty, myšlenky, přísloví, výroky, motta

Vy muži, milujte své ženy. Muži, ( každý z vás ) ať milují svou ženu, jako Kristus miloval Církev a vydal sám sebe za ni. ( Ef 5:25 ) zvláště když není šťastný z volby své ženy: „ Když jsi ženatý se ženou, o které si myslíš, že si nezaslouží tvoji lásku, pak ji miluj z milosrdenství; když ji nemůžeš

Proč Bůh ustanovil manželství? (Gn 2,18–25; Ef …

muži milujte své ženy tak jako kristus miloval církev

Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla.

Moja Biblia - Sväté písmo - 1. Petrov list 3. kapitola

25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, 26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; 27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. 28 Proto i muži mají milovat své ženy jako své

Moja Biblia - Sväté písmo - List Efezanom 5. kapitola

jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která …

Proč Bůh ustanovil manželství? (Gn 2,18–25; Ef …

Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, 26aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova“ (Efezským 5:25-26). Kristus svou církev (svůj lid) miloval láskou plnou soucitu, milosrdenství, odpuštění, respektu, a nesobecky. Stejnou lásku má muž prokazovat ženě.

Jaké jsou úlohy manžela a manželky v rodině?

A tak jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ať jsou poddány ve všem. Muži milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev,

Efeským 5:21-33 Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni

Ef 5:25 - Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, Kol 3:19 - Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí. Verš 8. Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní.

Jako muže a ženu je stvořil - Dominik Pecka, | Theofil

muži milujte své ženy tak jako kristus miloval církev

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám? Bible… Efezským 5,25–28 “A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obětoval život, aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou bez kazu.

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám? | Citáty

muži milujte své ženy tak jako kristus miloval církev

Muži milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev, a vydal sebe samého za ni, Aby ji posvětil, očistiv ji obmytím vody v slovu, Aby ji

Proměňující milost v manželství (manžel) - část 1

1 Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem 2 a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. 3 Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. 4 Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději

Muži, milujte své ženy! (Ef 5,25) | Biblické …

Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům“ (Ef 5,21–24). Stejně jako Kristus miluje církev, tak má být manžel oddán své ženě: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval“ (Ef 5,25).

Biskupském gymnáziu KRISTUS A CÍRKEV

Muži, bratři, jste povoláni k tomu nejvyššímu povolání – být jako Pán Ježíš Kristus a milovat svou ženu, jako si on zamiloval svou církev. Jak moc miloval svou církev, o tom budeme mluvit příště, dnes chci, abyste viděli, jak vznešený úkol vám Bůh dal.

 

Zde jsou technické informace v angličtině

 

Prodej Bultaco Brinco R
Velká zkouška pro Bultaco Brinco R
Bultaco Brinco R

Testování Bultaco Brinco R